Лицензии, сертификати и декларации

Лицензии, сертификати и декларации

ЛИЦЕНЗИЯ за разпределение на природен газ за територията на община Севлиево за срок до 17.12.2020 г. – No Л-172-08/17.12.2004г. продължена до 17.12.2039 г. с решение на КЕВР И2-Л-172 от 12.12.2019 г.

ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на обособена територия на община Севлиево за срок до 17.12.2020 г. – No Л-172-12/27.04.2009 г. продължена до 17.12.2039 г. с решение на КЕВР И2-Л-172 от 12.12.2019 г.

Сертификат ISO9001Сертификат ISO9001

Декларация за политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работаДекларация на ръководството