Archives ноември 2023

Важна новина за фактури

Във връзка с инсталиране на нов софтуерен продукт за отчитане, фактуриране и заплащане консумацията на природен газ и в случай, че имате затруднения при плащанията, направете актуализация на вашата регистрация в Изипей и Ипей, като добавите десетцифрения си клиентски номер за плащане в тяхната система.

от 1-ви Ноември 2023г.

От 01 ноември 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-23 от 01.11.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 ноември 2023 година може да откриете тук.