от 1-ви Декември 2023г.

от 1-ви Декември 2023г.

От 01 декември 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-26 от 01.12.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 декември 2023 година може да откриете тук.