от 1-ви Април 2024г.

От 01 април 2024 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-5 от 01.04.2024 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 април 2024 година може да откриете тук.

от 1-ви Март 2024г.

От 01 февруари 2024 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-4 от 01.03.2024 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 март 2024 година може да откриете тук.

от 1-ви Февруари 2024г.

От 01 февруари 2024 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-03 от 01.02.2024 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 февруари 2024 година може да откриете тук.

от 1-ви Януари 2024г.

От 01 януари 2024 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-01 от 01.01.2024 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 януари 2024 година може да откриете тук.

от 1-ви Декември 2023г.

От 01 декември 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-26 от 01.12.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 декември 2023 година може да откриете тук.

Важна новина за фактури

Във връзка с инсталиране на нов софтуерен продукт за отчитане, фактуриране и заплащане консумацията на природен газ и в случай, че имате затруднения при плащанията, направете актуализация на вашата регистрация в Изипей и Ипей, като добавите десетцифрения си клиентски номер за плащане в тяхната система.

от 1-ви Ноември 2023г.

От 01 ноември 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-23 от 01.11.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 ноември 2023 година може да откриете тук.

от 1-ви Октомври 2023г.

От 01 октомври 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-22 от 01.10.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 октомври 2023 година може да откриете тук.

от 1-ви Септември 2023г.

От 01 септември 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-20 от 01.09.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 септември 2023 година може да откриете тук.

от 1-ви август 2023г.

От 01 август 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-19 от 01.08.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 август 2023 година може да откриете тук.