от 1-ви Март 2024г.

от 1-ви Март 2024г.

От 01 февруари 2024 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-4 от 01.03.2024 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 март 2024 година може да откриете тук.