Важна новина за фактури

Важна новина за фактури

Във връзка с инсталиране на нов софтуерен продукт за отчитане, фактуриране и заплащане консумацията на природен газ и в случай, че имате затруднения при плащанията, направете актуализация на вашата регистрация в Изипей и Ипей, като добавите десетцифрения си клиентски номер за плащане в тяхната система.