от 1-ви август 2023г.

От 01 август 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-19 от 01.08.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 август 2023 година може да откриете тук.

Съобщение за 19.07.2023г.

Уважаеми Клиенти,

Поради извършване на неотложни монтажни работи по трасе от градската газоразпределителна мрежа на град Севлиево, в участък от кранова шахта до бившето дружество „Севко” на ул. „Никола Дабев” до Градски газорегулаторен пункт №2 на ул. „Гочо Москов” на 19.07.2023 година в часовете от 9.00 до 13.00 ще бъде преустановено газоподаването до абонатите на „Севлиевогаз-2000” АД на следните адреси: ул. „Йото Иванов” №26, ул. „Втори юли” №39, ул. „Никола Дабев” № 63, 65 и „Зефир” ООД, ул. „Табашка” № 6, 8, 16 и печатница „М-прес”, ул. „Княз Борис I” № 10, 11, 12, 17, 18 и 19, ул. „Васил Левски” №19. Възможни са смущения в газоподаването и при абонатите от местност „Крушевски баир”.

Молим засегатите абонати да ни извинят за причиненото им неудобство.

от 1-ви юли 2023г.

От 01 юли 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-16 от 01.07.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 юли 2023 година може да откриете тук.

Важна новина за фактури от месец Май

Уважаеми клиенти на СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 поради техническа неизправност срокът за плащане на фактури е одължен до 20-ти юни.

от 1-ви юни 2023г.

От 01 юни 2023 година има промяна в цената на природния газ. С Решение Ц-11 от 01.06.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 юни 2023 година може да откриете тук.

от 1-ви май 2023г.

От 01 май 2023 година има промяна в цената на природния газ.С Решение Ц-08 от 01.05.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 май 2023 година може да откриете тук.

от 1-ви април 2023г.

От 01 април 2023 година има промяна в цената на природния газ.С Решение Ц-07 от 01.04.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 април 2023 година може да откриете тук.

Газовият сектор настоява за адекватни мерки в защита на потребителите си

Членовете на Българска асоциация Природен газ, Българска газова асоциация и Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород с декларация до Министерски съвет, Министерство на енергетиката, КЕВР и ОмбудсманаВ декларацията бизнесът критикува разрушителната политика на държавните институции към сектора „Газоснабдяване“ и особено към частната инициатива в него. Газовата бизнес общност за пореден път на първо място показа загриженост за своите клиенти. Именно поради тази причина трите асоциации се обединяват в основните си аргументи: липсата на подкрепа на потребителите на природен газ, привилегированото положение на „Булгаргаз“, от което страдат основно потребителите, лишени от право на избор, намаляване на търсенето на природен газ поради двойствения стандарт на държавните институции.Представителите на газовата индустрия настояват министърът на енергетиката:

  1. ДА ПРЕДЛОЖИ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, а последният да приеме НЕОБХОДИМИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ ПЪЛНОТО КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДЕЙСТВАЩАТА РЕГУЛИРАНА ЦЕНА НА ГАЗА И 100 ЛВ./МВТЧ.
  2. ДА ПРЕДЛОЖИ ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ В СЕКТОРА, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ ДЯЛ НА БУЛГАРГАЗ ЕАД.
  3. ДА ПРЕДЛОЖИ КОМПЛЕКС ОТ МЕРКИ С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА развитието на газоразпределителни мрежи (градска газова инфраструктура), в т.ч. и развитие на газопреносна мрежа до всички общински центрове.

При липса на реакция от страна на държавата, представителите на индустрията са готови да защитят правата си в съда и в други компетентни институции.С целия текст на декларацията можете да се запознаете тук.

от 1-ви март 2023г.

От 01 март 2023 година има промяна в цената на природния газ.С Решение Ц-06 от 01.03.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 март 2023 година може да откриете тук.