Газовият сектор настоява за адекватни мерки в защита на потребителите си

Членовете на Българска асоциация Природен газ, Българска газова асоциация и Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород с декларация до Министерски съвет, Министерство на енергетиката, КЕВР и ОмбудсманаВ декларацията бизнесът критикува разрушителната политика на държавните институции към сектора „Газоснабдяване“ и особено към частната инициатива в него. Газовата бизнес общност за пореден път на първо място показа загриженост за своите клиенти. Именно поради тази причина трите асоциации се обединяват в основните си аргументи: липсата на подкрепа на потребителите на природен газ, привилегированото положение на „Булгаргаз“, от което страдат основно потребителите, лишени от право на избор, намаляване на търсенето на природен газ поради двойствения стандарт на държавните институции.Представителите на газовата индустрия настояват министърът на енергетиката:

  1. ДА ПРЕДЛОЖИ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, а последният да приеме НЕОБХОДИМИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ ПЪЛНОТО КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДЕЙСТВАЩАТА РЕГУЛИРАНА ЦЕНА НА ГАЗА И 100 ЛВ./МВТЧ.
  2. ДА ПРЕДЛОЖИ ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ В СЕКТОРА, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ ДЯЛ НА БУЛГАРГАЗ ЕАД.
  3. ДА ПРЕДЛОЖИ КОМПЛЕКС ОТ МЕРКИ С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА развитието на газоразпределителни мрежи (градска газова инфраструктура), в т.ч. и развитие на газопреносна мрежа до всички общински центрове.

При липса на реакция от страна на държавата, представителите на индустрията са готови да защитят правата си в съда и в други компетентни институции.С целия текст на декларацията можете да се запознаете тук.

от 1-ви март 2023г.

От 01 март 2023 година има промяна в цената на природния газ.С Решение Ц-06 от 01.03.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 март 2023 година може да откриете тук.