Archives юни 2023

Важна новина за фактури от месец Май

Уважаеми клиенти на СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 поради техническа неизправност срокът за плащане на фактури е одължен до 20-ти юни.

от 1-ви юни 2023г.

От 01 юни 2023 година има промяна в цената на природния газ. С Решение Ц-11 от 01.06.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 юни 2023 година може да откриете тук.