Archives 2023

от 1-ви Декември 2023г.

От 01 декември 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-26 от 01.12.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 декември 2023 година може да откриете тук.

Важна новина за фактури

Във връзка с инсталиране на нов софтуерен продукт за отчитане, фактуриране и заплащане консумацията на природен газ и в случай, че имате затруднения при плащанията, направете актуализация на вашата регистрация в Изипей и Ипей, като добавите десетцифрения си клиентски номер за плащане в тяхната система.

от 1-ви Ноември 2023г.

От 01 ноември 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-23 от 01.11.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 ноември 2023 година може да откриете тук.

от 1-ви Октомври 2023г.

От 01 октомври 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-22 от 01.10.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 октомври 2023 година може да откриете тук.

от 1-ви Септември 2023г.

От 01 септември 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-20 от 01.09.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 септември 2023 година може да откриете тук.

от 1-ви август 2023г.

От 01 август 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-19 от 01.08.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 август 2023 година може да откриете тук.

Съобщение за 19.07.2023г.

Уважаеми Клиенти,

Поради извършване на неотложни монтажни работи по трасе от градската газоразпределителна мрежа на град Севлиево, в участък от кранова шахта до бившето дружество „Севко” на ул. „Никола Дабев” до Градски газорегулаторен пункт №2 на ул. „Гочо Москов” на 19.07.2023 година в часовете от 9.00 до 13.00 ще бъде преустановено газоподаването до абонатите на „Севлиевогаз-2000” АД на следните адреси: ул. „Йото Иванов” №26, ул. „Втори юли” №39, ул. „Никола Дабев” № 63, 65 и „Зефир” ООД, ул. „Табашка” № 6, 8, 16 и печатница „М-прес”, ул. „Княз Борис I” № 10, 11, 12, 17, 18 и 19, ул. „Васил Левски” №19. Възможни са смущения в газоподаването и при абонатите от местност „Крушевски баир”.

Молим засегатите абонати да ни извинят за причиненото им неудобство.

от 1-ви юли 2023г.

От 01 юли 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-16 от 01.07.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 юли 2023 година може да откриете тук.

Важна новина за фактури от месец Май

Уважаеми клиенти на СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 поради техническа неизправност срокът за плащане на фактури е одължен до 20-ти юни.

от 1-ви юни 2023г.

От 01 юни 2023 година има промяна в цената на природния газ. С Решение Ц-11 от 01.06.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 юни 2023 година може да откриете тук.