Archives септември 2023

от 1-ви Септември 2023г.

От 01 септември 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-20 от 01.09.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 септември 2023 година може да откриете тук.