Archives юли 2023

Съобщение за 19.07.2023г.

Уважаеми Клиенти,

Поради извършване на неотложни монтажни работи по трасе от градската газоразпределителна мрежа на град Севлиево, в участък от кранова шахта до бившето дружество „Севко” на ул. „Никола Дабев” до Градски газорегулаторен пункт №2 на ул. „Гочо Москов” на 19.07.2023 година в часовете от 9.00 до 13.00 ще бъде преустановено газоподаването до абонатите на „Севлиевогаз-2000” АД на следните адреси: ул. „Йото Иванов” №26, ул. „Втори юли” №39, ул. „Никола Дабев” № 63, 65 и „Зефир” ООД, ул. „Табашка” № 6, 8, 16 и печатница „М-прес”, ул. „Княз Борис I” № 10, 11, 12, 17, 18 и 19, ул. „Васил Левски” №19. Възможни са смущения в газоподаването и при абонатите от местност „Крушевски баир”.

Молим засегатите абонати да ни извинят за причиненото им неудобство.

от 1-ви юли 2023г.

От 01 юли 2023 година има промяна в цената на природния газ.

С Решение Ц-16 от 01.07.2023 г. на КЕВР е определена нова цена за продажба на природен газ от крайните снабдители, вкл. и за лицензионната територия на „Севлиевогаз-2000” АД. Решението на Комисията може да прочетете тук. Новите цени към клиентите на дружеството за 1MWh природен газ без включен ДДС, считано от 01 юли 2023 година може да откриете тук.